Reglemente för EU-parlamentariker

(Photo: European Commission)

För närvarande avlönas ledamöterna i EU-parlamentet av sina hemländer på samma sätt som deras kollegor i de nationella parlamenten. De betalar också skatt i hemländerna. Detta leder till stora skillnader i lön mellan ledamöter, skillnader som ökar efter utvidgningen (till exempel tjänar en italiensk EU-parlamentariker 12000 euro per månad, medan en ungersk MEP kommer att tjäna bara 800 euro).

En reform har föreslagits, som skulle innebära att varje MEP får lika lön, cirka 9000 euro per månad, och beskattas med en låg kommunalskatt. Dessutom föreslås bara verkliga resekostnader betalas.

I januari 2004 blockerade Tyskland, Sverige, Österrike och Frankrike reformen.

Notera

Enligt Nicefördraget beslutas reglementet för EU-parlamentarikerna genom kvalificerad majoritet (artikel 190.5 TEC).