Mervärdesskatt, VAT

(Photo: European Commission)

En skatt som baseras på (och läggs till) priset på varor och de flesta tjänster.

Alla EU-stater måste ha en momssats på mellan 15 och 25 % på alla varor och tjänster med några undantag från regeln. 1 % av momsbasen betalas som en avgift till EU och utgör en del av EU:s så kallade "egen inkomst" eller "egna resurser”.

Notera

Beslut om EU:s skatter kräver enhällighet.

Framtiden

Europeiska konventet föreslår att inom vilka områden som beslut kan fattas med kvalificerad majoritet skall avgöras genom enhällighet.

Länkar

http://europa.eu.int/scadplus/leg/en/s10000.htm