Veto

Ett medlemsland kan stoppa ett beslut genom att använda sitt veto om fördragen kräver enhällighet.
Mellan 1966 och 1985 kunde EU-länderna också använda ett "politiskt veto" enligt den s k Luxemburg-kompromissen