Gemensam position

Begreppet gemensam position används på två olika sätt i EU.