Koncentriska cirklar

Idén att EU kan organiseras i olika cirklar med en kärna av stater som deltar i samarbetet på alla områden och andra som inte gör det i periferin.

Frankrike föreslog en fullständig federation för kärnländerna i EU och en bredare konfederation för alla länderna.

Länkar

Se också variabel geometri, som används för att beskriva en situation där medlemmar kan flytta sig mellan olika samarbetsområden.