Ordförandeskapets slutsatser

(Photo: EUobserver.com)

Efter varje toppmöte publicerar Europeiska rådets ordförandeskap de samlade slutsatserna från toppmötet.

De förhandlas, förändras ofta av premiärministrarna, och anger sedan inriktningen för fortsatta initiativ. Slutsatserna är inte juridiskt bindande men har använts av EG domstolen som en typ av soft law.

Länkar

Det irländska ordförandeskapet (arbetar 1 januari - 30 juni 2004) http://www.ue2004.ie/

Det italienska ordförandeskapet (arbetade 1 juli - 31 december 2003) http://www.ueitalia2003.it/EN/

Europeiska Rådet i  Bryssel 16-17 oktober 2003, ordförandeskapets slutsatser, http://europa.eu.int/comm/councils/bx20031016/index_en.htm

Det grekiska presidentskapet (arbetade 1 januari - 30 juni 2003) http://www.eu2003.gr/en/cat/0/index.asp

Det danska presidentskapet (arbetade 1 juli - 31 december 2002) http://www.eu2002.dk/main/