Casagrandemålet

Court of Justice (Photo: EU Commission)

EU-fördragen förbjuder nationell diskriminering. Tidigare förbud gällde enbart anställda, som nämndes i fördragen. EG-domstolen har utvidgat räckvidden av förbudet mot diskriminernig så att även personer som inte ingår i arbetskraften nu omfattas.

Domslutet i Casagrandemålet (mål 9/74) gjorde diskriminering av personer i utbildningssystemet förbjuden. Vid den tiden (1974) omfattades inte utbildning av fördragen.

Notera

Ett exempel på juridisk aktivism. Se också diskriminering.