de Boissieu, Pierre (1945 - )

Ställföreträdande generalsekreterare i Rådet, som leder generalsekretariatet och biträder ordförandeskapet (som skiftar land var sjätte månad).

Javier Solana som är generalsekreterare är också Hög Representat för den gemensamma utrikes- och säkerhetspolitiken och har därför inte tid för det vanliga rådsarbetet.

De Boissieu var tidigare permanent representant för Frankrike i Bryssel och är släkt till den förre franske presidenten Charles de Gaulle.

Notera

De Boissieu utnämndes som ett resultat av en fransk-tysk uppgörelse. När han valdes föredrog 13 mdlemsstater Danmarks premanente representant, Poul Skytte Christoffersen. Bara två, Tyskland och Frankrike, ville ha de Boissieu, men fransmannen fick tjänsten med 2 röster mot 13.

Framtiden

Den här tjänsten kan komma att utnämnas med kvalificerad majoritet i framtiden.

Länkar

http://ue.eu.int/sg/CVEN.htm