Beslut om den gemensamma utrikes- och säkerhetspolitiken

"Allmänna principer", "riktlinjer" och "gemensamma strategier" antas av toppmöten genom enhällighet bland berörda ministrar. Någon kan avstå från att rösta om ett förslag genom konstruktivt avstående.

"Gemensamma aktioner", "gemensamma positioner" och utnämning av särskilda representanter beslutas med kvalificerad majoritet. "Samarbete" gäller mellan medlemsstater - artikel 12 och 13 TEU.

Framtiden

Förslaget till EU-konstitutionanvänder "beslut" generellt för att utforma utrikespolitiken.

Länkar

http://europa.eu.int/scadplus/leg/da/lvb/r00001.htm