Indirekt befogenhet

EU Court in Luxembourg (Photo: Court of Justice)

EG-domstolen har utformat ett koncept för indirekt befogenhet. Syftet är att ge EU möjlighet att förhandla om internationella avtal på områden där EU har befogenhet att lagstifta inom EU (intern befogenhet att lagstifta). Se AETR.

Framtiden

Förslaget till EU-konstitution inför "indirekt befogenhet" som en allmän regel genom att göra EU till juridisk person. Det ger EU möjlighet att företräda medlemsstaterna i förhandlingar med icke EU-länder.