Gemensam insats

Decision by the member states based on the treaties (Photo: www.eurunion.org/eu/index.php?option=com_cont...)

Beslut inom den gemensamma utrikes- och säkerhetspolitiken enligt Maastrichtfördraget, som kan genomföras om det antas med kvalificerad majoritet.

Beslut om att genomföra EU:s utrikespolitik tas också med kvalificerad majoritet av ministrarna.

Länkar

Se också beslut inom den gemensamma utrikes- och säkerhetspolitiken.