Lagstiftningsmakt

Parliament in Brussels (Photo: EP)

Ministerrådet och Kommissionen delar lagstiftningsmakten inom EU. EU-parlamentets inflytande växer genom rätten att föreslå tillägg och att stoppa lagar som beslutas genom s k medbeslutande. EG-domstolens sätt att uttolka beslut - juridisk aktivism - ger de facto denna institution lagstiftningsmakt.

EU gör ingen tydlig åtskillnad mellan lagstiftande, verkställande och juridisk makt.