Österrike

Austrian Parliament in Vienna (Photo: EUobserver.com)

Österrike har en befolkning på 8 miljoner och ytan är 83,860 km2. Landet blev EU-medlem 1995.

Efter utvidgningen har Österrike 10 röster av 321 i Rådet och 18 platser av 732 i EU-parlamentet

2000 valde Österrike en ny regering där minstrar från Jörg Haiders parti FPÖ ingick. Partiet ansågs högerextremistiskt. De andra EU-medlemmarna reagerade genom att införa sanktioner mot österrikiska politiker och myndigheter, utom vid formella EU-möten. Sanktionerna lyftes när det ansågs angeläget att få ett ja i den danska folkomröstningen om euron den 28 september 2000. Men danskarna röstade nej ändå.

I Nicefördraget finns en s k lex Österrike-artikel. Enligt artikel 7 TEU kan 4/5 av medlemsstaterna med stöd av en absolut majoritet av medlemmarna i EU-parlamentet ge en varning till ett land för brott mot de gemensamma värderingarna.
Rösträtten för en stat som fått en varning kan upphävas med kvalificerad majoritet i Rådet och tvåtredjedels majoritet i EU-parlamentet, som också måste representera en absolut majoritet av ledamöterna.

Länkar

http://www.parlament.gv.at/

http://www.austria.gv.at

http://www.bmaa.gv.at/