Öppen samordningsmetod

Istället för bindande lagstiftning använder EU "mjuk lagstiftning" och frivillig samordning på några områden, till exempel det sociala och arbetmarknadsområdet.

Målet med den öppna samordningsmetoden är att fastställa gemensamma mål och riktlinjer, att skapa indikatorer och identifiera den bästa praxisen på dessa områden där EU inte har kompetens, eller bara har delad kompetens eller kompetens att vidta stödjande insatser.

Notera

Introducerades genom Lissabonprocessen.

Framtiden

Europeiska konventet har tagit upp metoden i förslaget till EU -konstitution, dock utan att uttryckligen kalla samarbetet så. Konstitutionsförslaget innebär att Kommissionen ska arbeta "i nära samarbete med medlemsstaterna" på vissa områden.

Länkar

Se också sysselsättningspolitik.