Lagstifta bättre

(Photo: www.birthinjury.co.cc)

EU:s beslutsfattande är svårt att förstå. Institutionerna har därför lovat varandra att förenkla lagstiftningsproceduren, göra den "genomskinlig" och lätt att förstå. Rådet, EU-kommissionen och EU-parlamentet förhandlar fortlöpande om interna avtal för att lagstifta bättre.

Notera

EU-kommissionen publicerar varje år en rapport om att lagstifta bättre.

Framtiden

I förslaget till EU-konstitution föreslås en begränsning av EU:s lagstiftning till europeiska lagar, europeiska ramlagar, beslut, förordningar, rekommendationer och yttranden.

Förslaget innebär också att medbeslutande blir huvudregel och att samarbete ersätts med konsultation och medbeslutande.

Länkar

Se också förenkling och kodifiering
http://europa.eu.int/comm/gove....../docs/index_en.htm