Lex Österrike

Artikel 7 i Nicefördraget kan användas för att suspendera rösträtten för en EU-medlem om de andra medlemmarna anser att ett land har begått brott mot de mänskliga rättigheterna.

Enligt artikel 7 TEU kan fyra femtedelar av medlemsstaterna varna för brott mot de gemensamma principerna med stöd av en absolut majoritet av ledamöterna i EU-parlamentet. För närvarande kräver det att 12 av 15 länder måste stödja en varning. Efter utvidgningen 2004 krävs stöd av 20 av 25 länder.

Rösträtten kan sedan suspenderas om det beslutas med kvalificerad majoritet i Rådet och två tredjedels majoritet i EU-parlamentet (som också representerar en absolut majoritet av ledamöterna).

Länkar

Se också Österrike.