Sanktioner

Politiska sanktioner: Medlemsstater kan förlora sin rösträtt om andra EU-stater anser att de har brutit mot de mänskliga rättigheterna.

I Nicefördraget infördes en s k lex Österrike-artikel. Enligt artikel 7 TEU i Nicefördraget kan fyra femtedelar av medlemsstaterna med stöd av en absolut majoritet av ledamöterna i EU-parlamentet ge en varning för brott mot de gemensamma värdena. Rösträtten kan sedan suspenderas genom kvalificerad majoritet i Rådet och två tredjedels majoritet i EU-parlamentet, som också måste vara en absolut majoritet av ledamöterna.

Ekonomiska sanktinoer kan införas mot tredjeland genom kvalificerad majoritet enligt artikel 301 TEC.

Länkar

Se också Österrike.