Kompetenskatalog

Många federala stater har en uppdelning av makten mellan nationell, regional och lokal nivå, eller nationell och överstatlig nivå när det handlar om internationella federationer.

Viss makt ((befogenhet) ligger på federationen, annan på de deltagande medlemsstaterna. Det kan också finnas "delad" befogenhet och regler som avgör vem som kontrollerar dessa delade befogenheter.

Framtiden

Förslaget till EU-konstitution innehåller en kompetenskatalog:

Länkar

Se befogenhetskategorier och konventets arbetsgrupper.