Pensioner

(Photo: EU Commission)

Statens bidrag till pensionerna är en nationell angelägenhet, liksom pensionsåldern.

EG-domstolen har ingripit i pensionernas finansiering genom Dannermålet. Enligt detta får inte ett land begränsa skatteavdragen för pensionsavsättningar i ett annat land.

EU förbjuder också diskriminering på grund av kön eller nationalitet. Det har lett till att vissa EU-länder, till exempel Storbritannien, infört lika pensionsålder för män och kvinnor. De flesta europeiska länders pensioner är inkomstrelaterade,  medan Storbritannien och Irland har lika pension för alla.

EU-länderna får alla en allt äldre befolkning, vilket leder till högre framtida kostnader för pensioner. Det påverkar de framtida skuldnivåerna och därmed hur EMU fungerar.

Framtiden

Speciella områden inom social politiken (definierade i del III i förslaget till EU-konstitution - till exempel art. III-104) föreslås få delad befogenhet. EU-lagstiftning tar därmed över nationell lagstiftning och rätten att lagstifta nationellt på dessa områden (se artikel 13.4 i konstitutionsförslaget).